Activiteiten

GEPLANDE ACTIVITEITEN  mei, juni

 

12 mei     Wandeling IVN en KBO in Maasheggen Groeningen

18 mei     Wandelen met de KBO

19 mei     Fietsinfodag in zaal ’t Vertrek

02 juni     IVN-wandeling bomenroute door centrum Boxmeer

07 juni     Voorjaarsreisje KBO naar paleis Het Loo

 

 

Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:                                        

Dinsdag 17 mei,  dinsdag 31 mei.

 

Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:                                         

Dinsdag 24 mei, dinsdag 14 juni.

Op dinsdag 7 juni is er geen kaarten in verband met het

Voorjaarsreisje van de KBO.

 

VAN DE REDACTIE…

 

Op het moment dat wij dit schrijven, staat de feestdag rond het KBO-jubileum nog voor de deur. En op het moment dat u dit leest, is die feestelijke dag net achter de rug. We zeggen: hopelijk heeft u ervan genoten. In het juni-nummer van KBO-actief proberen we – onder meer met foto’s – een indruk te geven van de feestelijkheden.

Voor nu staan er weer een paar belangrijke activiteiten op de agenda: allereerst de koninklijke voorjaarsreis naar Paleis Het Loo in Apeldoorn. Na twee jaar wordt uw en ons geduld eindelijk weer beloond met dit boeiende dagje uit. Ons advies: vul snel het strookje in dat u vindt op het inlegvel midden in deze KBO-actief en koop een kaartje voor deze prachtige voorjaarsreis. Wij hebben er zin in!

Nog meer goed nieuws: de KBO Boxmeer gaat half mei weer van start met de wekelijkse kien- en kaartmiddagen. U leest er alles over verderop in dit nummer. Voor de liefhebbers: ga genieten van zo’n gezellig middagje uit.

In dit nummer ook de notulen van de algemene ledenvergadering van onze KBO, die in maart gehouden werd. Voor wie er niet bij was: zo bent u toch weer op de hoogte.

Ook onze puzzelliefhebbers kunnen weer aan de slag. Deze keer met belegde boterhammen en met geurige bloemen. Mooi toch, midden in de lente.

Tot volgende maand!

 

Redactie KBO-actief

Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen

 

 

 

LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER

 

Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Harry Raafs (telefoon 0485-573216) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees (telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.

 

 

Kopij voor het juni-nummer 2022 (nr. 6) van KBO-actief graag vóór 17 mei aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het colofon op pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iedere donderdagmiddag 13.30 uur kaarten of kienen in De Weijer. Ieder lid kan meedoen en is van harte welkom.!!

 

Deze prachtige prijzen zijn te winnen bij   het Kaarten  en  Kienen.