Activiteiten

GEPLANDE ACTIVITEITEN  november, december 2023

 

03 nov            Amusementsavond voor KBO-leden in zaal Riche

15 nov            Wandelen met de KBO

13 dec            Kerstviering

18 dec            Aanbieding kerstattentie en KBO-kalender 2024

20 dec            Wandelen met de KBO

21 dec            Kerststukjes maken in Sporthal ’t Hoogkoor

 

Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:

                                       

Dinsdagen: 7 en 21 november, 5 december

Aanvang 13.30 uur.

 

Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:

 

Dinsdagen: 14 en 28 november

Aanvang 13.30 uur.

 

LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER

 

Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Harry Raafs (telefoon 06-13726694) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees (telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.

Op bovenstaande adressen kunnen zich vanzelfsprekend ook nieuwe leden aanmelden.

 

Kopij voor het november-nummer 2023 (nr. 11) van KBO-actief graag vóór 21 november aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

 

 

VAN DE REDACTIE…

 

We zitten al weer midden in het najaar. Op veel plaatsen dwarrelen de herfstbladeren van de bomen, de Goedheiligman klopt al bijna op de deur en aan de verre horizon doemt het nieuwe jaar 2024 op. Mooie tijd, de herfst, ook al kan het soms nat en guur zijn. En een tijd vol bezigheden. Wij hebben in de agenda alvast drie activiteiten aangestipt die iets met kerst te maken hebben.

Maar we blikken ook volop terug. Jo Gerrits schreef een mooi verslag van de 5-daagse vakantiereis die 42 KBO-leden maakten naar Twente en omgeving, Harry Raafs en Jos Heijnen namen de wandelaars deze keer mee naar landgoed Geijsteren, de redactie prikte een vorkje mee bij de eerste aflevering van ‘uit eten met de KBO’ en onze puzzelliefhebbers waren ook weer druk in de weer. U vindt en leest het allemaal op de 16 pagina’s van deze KBO-actief.

Kortom, u bent er weer even zoet mee. Veel lees- en puzzelplezier. En mocht u nog tips, ideetjes of onderwerpen hebben voor de redactie: u vindt ons adres op pagina 1.

Tot volgende maand.

Redactie KBO-actief

Carel & Tini Thijssen

_________________________________________________________________

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

We pakken als KBO Boxmeer flink uit deze maanden. We hebben al een aantal toppers achter de rug en er komen er nog een aantal aan. Als bestuur gebruiken we de activiteiten om te vernemen wat leden er van vinden en om reclame te maken voor activiteiten die er aan  komen. Via de samenwerking met Welzijn Ouderen Boxmeer ( WOB) brengen we onze activiteiten ook onder de aandacht van niet-leden en op WOB-activiteiten gaan we onze leden ook attenderen.

Het is gebruikelijk en terecht om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen, want zonder vrijwilligers geen KBO. Dit jaar hebben we een mooi programma in ’t Hoogkoor. We willen ook graag extra in contact komen met nieuwe leden om de KBO-inspanningen te kunnen toelichten, maar ook om te weten te komen hoe het bevalt bij KBO Boxmeer. Natuurlijk hopen we ook enkele nieuwe vrijwilligers over te houden want vrijwilligers komen we nog steeds tekort.

We zijn als bestuur al druk bezig met 2024. De eerste contouren van de jaarkalender 2024 zijn al klaar. Er moeten al zaken worden vastgelegd voor heel 2024, er moeten al advertentie-afspraken gemaakt worden voor  het nieuwe jaar enzovoort.  Voldoende naar de toekomst kijken is belangrijk; het gezegde ‘regeren is vooruitzien’ geldt ook voor KBO Boxmeer.

Albert Swinkels, voorzitter