Uit de geschiedenis van de 65 jarige KBO Boxmeer

 

De KBO, afdeling Boxmeer, viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. Dat gebeurt met diverse activiteiten en feestelijkheden met als hoogtepunt een grote feestdag op zondag 27 september. De redactie van KBO-actief dook in de geschiedenis van de 65-jarige afdeling en plukte er enkele onderwerpen uit. Deze keer: De oprichting van de KBO Boxmeer en haar voorzitters.

 

‘Door KBO Boxmeer blijft je onder de mensen komen’. Zo luidde op woensdag 14 september 2005 de kop boven een fors artikel in het Boxmeers Weekblad. In dat jaar vierde de KBO het gouden jubileum. In drie opeenvolgende verhalen blikte medewerker René Klaassen, samen met leden en bestuursleden van de afdeling, terug op de 50-jarige historie van de KBO, beschouwde de stand van zaken anno 2005 en keek vooruit naar de toekomst.

‘Het was flink druk in de Volksbond’, noteerde de verslaggever van het Boxmeers Weekblad (BW) die op donderdag 14 juli 1955 de

oprichtingsvergadering van de ‘Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden’ bijwoonde. Het initiatief om de Boxmeerse ouderen te verenigen in een eigen ‘bond’ was afkomstig van de vakbond K.A.B.

(Katholieke Arbeiders Beweging). Twee weken vóór de oprichtingsvergadering hadden Jan Peters en Frits Langen de ouderen

opgeroepen naar de bijeenkomst in De Volksbond aan de Veerstraat in Boxmeer te komen. Ongeveer 35 ouderen, ook enkele uit Sambeek en Beugen, hadden gehoor gegeven aan die oproep. Er bleek ‘veel animo en sympathie’ voor de bond, berichtte het BW een paar dagen later. Het bewijs: alle aanwezigen meldden zich aan als lid en de grote animator Jan Peters werd gekozen tot eerste voorzitter van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, die later werd omgedoopt tot Katholieke Bond van Ouderen: KBO.

Dat het juist Jan Peters was die aan de wieg stond van de KBO, was niet verwonderlijk. Hij was zeer betrokken bij het sociale leven in Boxmeer, was onder meer bestuurslid van de plaatselijke harmonie, van het Wit-Gele Kruis en van de technische school. Bovendien was hij lid van de gemeenteraad, een aantal jaren wethouder en lid van de Provinciale Staten. Vanwege zijn betrokkenheid met het maatschappelijke leven stond Jan Peters beter bekend als ‘Rooie Jan’, een geuzennaam die hij met ere mocht dragen. Peters hanteerde elf jaar de voorzittershamer. In 1996 volgde oud-gemeentesecretaris Jan van Beijnen hem op.

Elkaar ontmoeten en ontspanning vinden. Dat waren de belangrijkste leuzen in de beginjaren van de KBO. Of, zoals een van de leden het vertelde in het BW: De drie k’s, kaarten, kienen en keuvelen. Ook het jaarlijkse uitstapje – toen nog met personenauto – was een gewilde activiteit. ‘Zo’n dagje van huis was voor de ouderen van vroeger een hele belevenis’, zo valt te lezen in een van de artikelen. “Bij het eerste uitstapje wachtte de Boxmeersche Harmonie hen bij terugkeer met een serenade op”, vertelt een van de KBO-leden.

Geleidelijk aan kwamen er natuurlijk meer activiteiten, zoals de kerstviering, koningsschieten, vissen en fietstochtjes. Een treffende uitspraak van een KBO’er: “Thuis alleen maar naar buiten kijken, ben je snel moe en de stoelen zeggen niks terug”.

Nog zo’n opmerkelijk citaat uit die prille jaren van de KBO: ‘Ten tijde van het ontstaan van de KBO-afdeling, in 1955, was het nog vaak zo dat leden een zeker schuldgevoel hadden dat ze een aantal uren in de week niet werkten maar aan ontspanning deden’.

 

DE VOORZITTERS VAN DE KBO BOXMEER

De KBO afdeling Boxmeer telde in de 65 jaar van haar bestaan elf voorzitters en één man die twee korte periodes als waarnemer de voorzittershamer hanteerde. Nog nooit stond een vrouw aan het roer bij de KBO.

 

De namen van de voorzitters:

 

Jan Peters                                       1955 – 1966

Jan van Beijnen                               1966 – 1971

Piet Lemmens                                 1971 – 1977

Sjang Vissers                                   1977 – 1979

Ben Clabbers                                   1979 – 1982

Henk Thuis                                       1982 – 1991

Frans Lamée                                   1991 – 1992

Ernst de Wildt                                  1992 – 1997

Martien van de Laar                        1997 – 2002

Henk van de Goor                           2002 – 2003

Br. Adrianus Ulijn (waarnemer)       2003 – 2005

Gérard Kusters                                2005 – 2007

Br. Adrianus Ulijn (waarnemer)       2007 – 2008

Anton van Erve                                     2008 –    2023

Albert Swinkels                                     2023- heden

MENINGEN OVER DE KBO BOXMEER

 

In dag- en weekbladen en in jubileumboekjes van de KBO verschenen de afgelopen 65 jaren diverse artikelen en interviews waarin bestuursleden en bekende inwoners van Boxmeer hun mening gaven over de KBO.

Hieronder een greep uit de vele citaten uit het verleden.

 

Bondspenningmeester Sjang Vissers bij het 25-jarig bestaan in 1980:

 

De KBO, afdeling Boxmeer, is in de loop van haar 25-jarig bestaan uitgegroeid van een teer KAB-plantje tot een schitterend bloeiende magnoliaboom. Haar takken zijn praktisch gesproken over heel Boxmeer verspreid.

 

De Gelderlander 1991 – Voorzitter Henk Thuis bij zijn afscheid:

 

Ik heb iets tegen het woord bejaard. Bij menigeen geeft dat het gevoel van niet-meer-zo-goed-kunnen, een beetje aftands en afgeschreven. Dat zijn we niet en onze afdeling ook niet.

Boxmeers Weekblad 1992 – Nieuwe voorzitter Ernst de Wildt:

 

Ouderen moeten niet als een last gezien worden. Ze zijn nog tot veel in staat.

 

Pastor Tjalling van Balen bij het 40-jarig bestaan in 1995:

 

De KBO blaakt van creatieve energie, liefdevolle inzet en menselijke nabijheid.

 

Boxmeers Weekblad 1997 – Nieuwe voorzitter Martien van de Laar:

 

Als je er eenmaal aan gewend bent dat de druk van het dagelijks werk van je af is gevallen, stel je vast dat er tijd is voor andere zaken. Ik lees de krant nu ‘echt’.

 

Burgemeester Karel van Soest bij het 50-jarig bestaan in 2005:

 

In ons bruisend Boxmeer is het een plezier om ouder te worden.

Van links naar rechts:
notaris Goossens, Jan Peters, Sjang Vissers en Ben Clabbers.

Jan Peters, van 1955 tot 1966 de eerste voorzitter van de |KBO afdeling Boxmeer

De Volksbond aan de Veerstraat, waar de oprichtingsvergadering werd gehouden

1979:  Sjang Vissers (midden) geeft de voorzittershamer door aan Ben Clabbers

1991:  Henk Thuis  (rechts) overhandigt de voorzittershamer aan Frans Lameé

2023 :  Noud van Vught bestuurslid KBO Brabant (rechts) speldt de gouden bondsspeld op bij het afscheid van de voorzitter Anton van Erve.