Aan de wieg van de KBO Boxmeer stond in 1955 Jan Peters, een sociaal voelende rasechte Boxmerenaar.

Hij was medeoprichter en lange tijd bestuurslid van talrijke organisaties, zoals de harmonie, het Wit-Gele Kruis, de technische school. Hij was lid van de gemeenteraad, een aantal jaren wethouder en lid van de Provinciale Staten. Jan Peters was voorzitter van KBO Boxmeer tot 1966.

Na hem kwamen de heren Jan van Beijnen, Piet Lemmens, Sjang Vissers, Ben Clabbers, Henk Thuis, Frans Lamée, Ernst de Wildt, Martien van de Laar, Henk van de Goor en Gérard Kusters. In de periode tussen Van de Goor en Kusters fungeerde Br. Adrianus Ulijn als waarnemend voorzitter. Door het terugtreden van Kusters fungeerde Br. Ulijn vanaf maart 2007 weer als waarnemend voorzitter. Na het terugtreden van Br. Ulijn per 6 maart 2008 wordt Anton van Erve de nieuwe voorzitter.

Het aantal leden groeide gestaag. In 1965: 200; 1975: 525; 1990: 800. Bij de viering van het veertigjarig jubileum in 1995 werd het 1000-ste lid verwelkomd. Momenteel telt de vereniging ruim 1350 leden.

Klik hier voor de grafiek

Het zal duidelijk zijn dat er in meer dan vijftig jaar van het bestaan van de KBO Boxmeer het nodige is veranderd. De thema’s en onderwerpen die vandaag spelen, zijn van een andere dimensie. Ook de invloed van de KBO op de omgeving is veranderd. Wie vijftig jaar geleden had voorspeld dat ouderenorganisaties belangrijke gesprekspartners voor politieke en maatschappelijke organisaties zouden zijn, had de lachers op zijn hand gehad.

Tegenwoordig kan de politiek niet meer om de groep ouderen heen en wordt de invloed van ouderenorganisaties steeds groter.

Van links naar rechts:
notaris Goossens, Jan Peters, Sjang Vissers en Ben Clabbers.